Меѓународното натпреварување на млади музичари “ОХРИДСКИ БИСЕРИ” се одржува на годишно ниво од 2002 година во прекрасниот амбиент на Охридското Езеро. Ние веруваме дека музичките натпревари го стимулираат страственото музицирање. За многу млади луѓе, тие се прво искуство на сцена и пред публика, свирење во ансамбли или надминување на традиционалниот школски репертоар. Секоја година, голем број на млади музичари учествуваат во нашиот натпревар. Мастеркласите и семинарите за време на истиот, се важен и постојан дел од музичкото образование на младите музичари. Целта на натпреварот е да се откријат и стимулираат исклучително талентирани ученици и студенти, да се забележи нивото на напредок во музичкото образование и да им се овозможи на надарените ученици да станат професионални уметници.

Ministry of Culture of Republic of Macedonia

Ministry of Culture of Republic of Macedonia

EMCY

EMCY

European Union of Music Competitions for Youth

Do Re Mi

Do Re Mi

Musical instruments

Sponsor of special prizes.

Exploring Macedonia

Exploring Macedonia

Discover the beauties of our wonderful countrie

Apollonia Hotel

Apollonia Hotel

YAMAHA

YAMAHA

Sponsor of special prizes.

Hotel Belvedere

Hotel Belvedere

Blog

Read the latest news here
Uncategorized

Пријавување и распоред

Рокот за пријавување ќе биде продолжен до 5 мај, петок.Распоредот за категории ќе биде објавен во четврток, 4 мај; и комплетната листа на учесници со точен тајминг ќе бидe достапнa во текот на следната недела.

Get in Touch

Find us at the office

Music School “Metodi Patce”- 

"Nikola Karev" no.4, 
6000 Ohrid, Macedonia

Give us a ring

++ 389 77 914974 – Gjorge Ulishev

++ 389 70 217726 – Boris Svetiev
(for English speaking inquiries)

ohridskibiseri@yahoo.com