ВИОЛИНА

ПРЕДКАТЕГОРИЈА  (родени 2009 год. и помлади)

(програма до 7 минути)

 1. Две композиции од различни епохи
А – КАТЕГОРИЈА (родени 2006 и помлади)

(програма до 15 минути)

 1. Една или повеќе пиеси од Барокниот период
 2. Слободен избор (класика, романтизам, XX, XXI век, македонски автор)
Б – КАТЕГОРИЈА  (родени 2003 и помлади)

(програма до 20 минути)

Прва етапа (програма до 10 мин.)
 1. Една или повеќе пиеси од барокниот период
Втора етапа (програма до 10 мин.)
 1. Слободен избор (класика, романтизам, XX, XXI век, македонски автор)
Ц –КАТЕГОРИЈА  (родени 1999 и помлади)

(програма до 25 минути)

Прва етапа (програма до 15 мин.)
 1. Барокна композиција (по избор)
 2. Една виртуозна пиеса по избор (Х. Виењавски, П. де Сарасате, Ф. Крајслер и др.)
Втора етапа
 1. Концерт I став; или II и III став
Д – КАТЕГОРИЈА  (родени 1993 и помлади)
Прва етапа
 1. Ј. С. Бах – Два става од збирката соло сонати, партити или чакони
 2. Н. Паганини – Едно од 24 каприча оп. 1 за соло виолина
 3. В. А. Моцарт – Прв став со каденца од концертите:
  KV. 216 бр.3; KV. 218 бр.4; KV. 219 бр. 5
Втора етапа
 1. Соната за пијано и виолина (Б. Барток, Л. ван Бетовен, Ј. Брамс, К. Дебиси, Г. Форе, Ц. Франк, Е. Григ, С. прокофјев, М. Равел) по избор*
 2. Една виртуозна композиција по избор
 3. Т. Зографски –„Песна“ за соло виолина (задолжителна композиција)
Трета етапа
 1. Еден концерт во целост по избор

*(Композицијата во Д категорија, втора етапа, бр. 1 може да се изведува од ноти)