ПИЈАНО 

ПРЕДКАТЕГОРИЈА (родени 2009 год. и помлади)

(програма до 7 мин.)

 1. Две композиции од различни епохи 
А – КАТЕГОРИЈА (родени 2006 год. и помлади)

(програма до 15 мин.)

 1. Една или повеќе предкласични композиции
 2. Слободен избор на дела од класичен и романтичен период, XX, XXI век или македонски автор (можен е и прв или последен став од класичен циклус)
Б – КАТЕГОРИЈА (родени 2003 и помлади)

(програма до 25 минути)

Прва етапа (програма до 10 минути)

 1. Една или повеќе предкласични композиции
 2. Композиција од периодот на класиката – фантазија, сонатно алегро, рондо, варијации
  (може и став од сонатен циклус)

Втора етапа (програма до 15 мин.)

 1. Слободен избор (романтизам, XX, XXI век, македонски автор)
Ц –КАТЕГОРИЈА (родени 1999 и помлади)

(програма до 35 минути)

Прва етапа (програма до 15 мин.)
 1. Етида со концертен карактер (Ф. Шопен,Ф. Лист, Ф. Менделсон, С. Рахмањинов, А. Скрјабин, С. Прокофјев, Џ. Лигети)
 1. Композиција од периодот на класиката – фантазија, сонатно алегро, рондо, варијации  (може и став од сонатен циклус)
Втора етапа (програма до 20 мин.)
 1. Слободен избор (романтизам, XX, XXI век, македонски автор)
Д –КАТЕГОРИЈА (родени 1993 и помлади)
Прва етапа (програма до 15 мин.)
 1. Ј. С. Бах – еден прелудиум и фуга од ДТК книга I или II
 2. Две етиди со концертен карактер (Ф. Шопен,Ф. Лист, Ф. Менделсон, С. Рахмањинов, А. Скрјабин, С. Прокофјев, Џ. Лигети)
Втора етапа (програма до 35 мин.)
 1. Една соната од Ј. Хајдн, В. А. Моцарт, Л. ван Бетовен или Ф. Шуберт
 2. Една или повеќе романтични композиции
 3. Една или повеќе композиции напишани по 1900 година, вклучително и македонски автор
Трета етапа (програма до 40 мин.)

1. Рециталски програм