Распоред

Распоредот и сите информации во врска со истиот ќе бидат објавени една недела по крајниот рок за пријавување на 30 април 2019.