Преткатегорија (родени 2010 и помлади)

(програма до 10 минути)

 1. Две или повеќе композиции од различни епохи

А – категорија (родени 2008 и помлади)

Претселекција

 1. Hugh M. Stuart: Concertino  (задолжителна композиција)*

Натпреварувачка програма

 1. Michel Delgiudice: Chanson Exotique (задолжителна композиција)*
 2. Една или повеќе композиции по избор

Б – категорија (родени 2004 и помлади)

Претселекција

 1. А. Coquard: Melodie and Scherzetto op. 68 (задолжителнакомпозиција)*
 2. Една композиција по избор

Натпреварувачка програма

 1. Jules Mouquet: Solo de concours (задолжителна композиција)*
 2. Концерт I или II и III став по слободен избор
 3. Композиција од современ автор

Ц – категорија (родени 1998  и помлади)

Претселекција

 1. Една соната по избор:
  • К. С. Санс: Соната оп. 167
  • Ф. Пуленк: Соната
  • П. Хиндемит: Соната
  • Б. Цанев: Соната in Es
  • Ј. Брамс: Соната оп.120 бр.1
  • М. Регер: Соната во As-dur

Натпреварувачка програма

 1. Една од следните задолжителни композиции* по избор:
  • E. Chausson: Andante et Allegro
  • С. Стојков: Рондо Драматико
  • Т. Зографски: Пет пиеси за кларинет соло оп. 131 (1997)
 2. Еден концерт по избор:
  • В. А. Моцарт: Концерт во A-dur
  • К. М фон Вебер: Концерти во Es-dur, f-moll
  • А. Коланд: Концерт
  • А. Гргин: Концерт
 3. Виртуозна композиција

*Задолжителните композиции се изведуваат на памет