Канцеларија на натпреварот.

Канцеларијата на натпреварот се наоѓа во основното музичко училиште “Методи Патчев” на источната страна на градот и на околу 10-20 мин. одење од двете локации каде се одвива натпреварот.

Овде можете да се регистрирате и да ги користите просториите за вежбање.


Локација на натпреварот за виолина и пијано.

Се наоѓа во стариот дел на градот во близина на езерото, во црквата Св. Софија.


Локација на натпреварот за метални и дрвени дувачки инструменти.

Се наоѓа во близина на центарот на градот во Градското собрание на Охрид.


Сите три локации заедно

***