Обоа

Преткатегорија (родени 2010 и помлади)

(програма до 10 мин.)

 1. Две или повеќе композиции од различни епохи

А – категорија (родени 2008 и помлади)

Претселекција

 1. G. Ph. Telemann: Siciliana i Spirituoso, од Сонатата во a-moll (задолжителна композиција)*

Натпреварувачка програма

 1. A. Ponchielli: Piccolo concertino (задолжителна композиција)*
 2. Композиција по избор.

Б – категорија (родени 2004 и помлади)

Претселекција

 1. G. Ph. Telemann: Fantazija br.9  за соло обоа (задолжителна композиција)*
 2. Композиција по избор.

Натпреварувачка програма

 1. J. W. Kalliwoda: Morceau de Salon (задолжителна композиција)*
 2. Концерт I или II и III став по слободен избор
 3. Композиција од современ автор

Ц – категорија (родени 1998 и помлади)

Претселекција

 1. Една соната по избор:
  • J. S. Bach: Соната во g-moll BWV1030
  • G. Sammartini: Соната во G-dur
  • A. Vivaldi: Соната во c-moll
  • T. Manchev: Соната
  • W. A. Mozart: Соната KV 370
  • P. Hindemith: Соната
  • F. Poulenc: Соната
  • C. Saint-Saens: Соната
  • R. Schumann: Соната во a-moll
  • S. Stojkov: Соната
  • H. Dutilleux: Соната

Натпреварувачка програма

 1. Р. Шуман: Три романси (задолжителна композиција)*
 2. Еден концерт по избор:
  • W. A. Mozart: Концерт во C-dur
  • R. Strauss: Концерт
  • B. Martinu: Концерт
  • J. Ibert: Symphonie concertante
  • H. Schuncke: Концерт во a-moll
  • F. Hidas: Концерт
 3. Виртуозна композиција

* Задолжителните композиции се изведуваат на памет