Обоа

Предкатегорија (родени 2006 и помлади)

(програма до 10 минути)

 1. Две или повеќе композиции од различни епохи

А – категорија (родени 2004 и помлади)

(програма до 15 минути)

 1. B. Marcello: Largo и Allegretto (задолжителна композиција)*
 2. Една или повеќе композиции по слободен избор.

Б – категорија (родени 2000 и помлади)

Прва етапа:

 1. C. Colin: Solo de Concert  br. 3 (задолжителна композиција)*
 2. Една композиција по слободен избор.

Втора етапа:

 1. Концерт I или II и III став по слободен избор
 2. Композиција од современ автор

Ц – категорија (родени 1994 и помлади)

Прва етапа:

 1. Р. Шуман: Три романси (задолжителна композиција)*
 2. Една соната по избор:
  • J.S.Bach: Sonata 1030 g-moll
  • G.F.Hendl: Sonata no. 2 g-moll
  • T. Mancev: Sonata
  • A.Vivaldi: Sonata “Pastor Fido” g-moll
  • A.Vivaldi: Sonata  c-moll
  • W.A.Mozart: Sonata k.v. 370
  • P.Hindemith: Sonata
  • S. Stojkov: Sonata
  • F.Poulenc: Sonata
  • C.S.Saens: Sonata
  • H.Dutilleux: Sonata

Втора етапа:

 1. Еден концерт по избор:
  • J. Haydn: Concert  C-dur
  • W. A. Mozart: Concert  C-dur
  • R. Strauss: Concert
  • F. Kramars: Concert  F-dur
  • B. Martiny: Concert
  • J. Ibert: Symphonic Concertante
  • H. Frigyes: Concert
 2. Виртуозна композиција

* Задолжителните композиции се изведуваат на памет