Меѓународното натпреварување на млади музичари “ОХРИДСКИ БИСЕРИ” се одржува на годишно ниво од 2002 година во прекрасниот амбиент на Охридското Езеро. Ние веруваме дека музичките натпревари го стимулираат страственото музицирање. За многу млади луѓе, тие се прво искуство на сцена и пред публика, свирење во ансамбли или надминување на традиционалниот школски репертоар. Секоја година, голем број на млади музичари учествуваат во нашиот натпревар. Мастеркласите и семинарите за време на истиот, се важен и постојан дел од музичкото образование на младите музичари. Целта на натпреварот е да се откријат и стимулираат исклучително талентирани ученици и студенти, да се забележи нивото на напредок во музичкото образование и да им се овозможи на надарените ученици да станат професионални уметници.

Ministry of Culture of Republic of North Macedonia

Ministry of Culture of Republic of North Macedonia

EMCY

EMCY

European Union of Music Competitions for Youth

Do Re Mi

Do Re Mi

Musical instruments

Sponsor of special prizes.

Exploring Macedonia

Exploring Macedonia

Discover the beauties of our wonderful countrie

Apollonia Hotel

Apollonia Hotel

YAMAHA

YAMAHA

Sponsor of special prizes.

Hotel Belvedere

Hotel Belvedere

Blog

Read the latest news here

Продолжување на рокот за пријавување

Рокот за пријавување се продолжување до 10ти мај поради совпаѓање со велигденските и првомајските празници. Сите информации за распоредот ќе бидат објавени веднаш по завршувањето на продолжениот рок.

Get in Touch

Find us at the office

Music School “Metodi Patce”- 

"Nikola Karev" no.4, 
6000 Ohrid, Macedonia

Give us a ring

++ 389 77 914974 – Gjorge Ulishev

++ 389 70 217726 – Boris Svetiev
(for English speaking inquiries)

ohridskibiseri@yahoo.com