ВИОЛИНА

ПРЕТКАТЕГОРИЈА  (родени 2013 и помлади)

(програма до 7 минути)

 1. Две композиции од различни епохи
А  КАТЕГОРИЈА (родени 2010 и помлади)
Претселекција
 1. Една или две пиеси по избор од натпреварувачката програма.
Натпреварувачка програма до 15 минути
 1. Една или две пиеси од барокниот период.
 2. Слободен избор (класика, романтизам, XX, XXI век, македонски автор)
Б  КАТЕГОРИЈА  (родени 2007 и помлади)
Претселекција
 1. Една или повеќе пиеси од барокниот период
Натпреварувачка програма до 20 минути
 1. Слободен избор (класика, романтизам, XX, XXI век, македонски автор)
Ц  КАТЕГОРИЈА  (родени 2003 и помлади)
Претселекција
 1. Барокна композиција (по избор)
Натпреварувачка програма до 25 мин.
 1. Една виртуозна пиеса по избор (Х. Виењавски, П. де Сарасате, Ф. Крајслер и др.)
 2. Концерт I став; или II и III став
Д – КАТЕГОРИЈА  (родени 1997 и помлади)
Претселекција
 1. Ј. С. Бах: Два става од збирката соло сонати, партити или чакони
 2. Н. Паганини: Едно од 24 каприча оп. 1 за соло виолина
Прва етапа
 1. В. А. Моцарт: Прв став со каденца од концертите:
  KV. 216 бр.3; KV. 218 бр.4; KV. 219 бр. 5
 2. Соната за пијано и виолина (Б. Барток, Л. ван Бетовен, Ј. Брамс, К. Дебиси, Г. Форе, Ц. Франк, Е. Григ, С. прокофјев, М. Равел) по избор*
 3. Една виртуозна композиција по избор
Втора етапа
 1. Еден концерт во целост по избор

*(Композицијата во Д категорија, прва етапа, бр. 2 може да се изведува од ноти)