КАМЕРНА МУЗИКА

Пијано дуо (четворорачно)

Дуо (два гудачки инструменти)

Клавирско трио (виолина, виолончело, пијано)

Гудачки  квартет 

Горе наведените ансамбли можат да се натпреваруваат во следните категории: 

А – КАТЕГОРИЈА (родени 2010 и помлади)

Програма по избор до 10 мин.

Б – КАТЕГОРИЈА (родени 2007 и помлади)

Програма по избор до 15 минути

Ц – КАТЕГОРИЈА (родени 2003 и помлади)

Програма по избор до 25 минути

Д – КАТЕГОРИЈА (родени 1997  и помлади)

Програма по избор до 40 минути