Преткатегорија(родени 2010 и помлади)

(програма до 10 минути)

 1. Две или повеќе композиции од различни епохи

А – категорија (родени 2008 и помлади)

Претселекција

 1. Sigfrid Karg-Elert: Жига и Кубана од 25 Каприци за саксофон соло оп.153, од збирка I, Musikverlag Zimmermann via Schott
 2. Marc-Anthony Turnage: Trier from Two Memorials for saxophone solo, Edition Schott
  (може да се изведе и на алт саксофон)

Натпреварувачка програма
(до 15 минути)

 1. Една од следните задолжителни композиции* по избор:
  • F. Antonini: (Divertissement tzigane)
  • J. Rueff: Chanson et Passepied
 2. Една или повеќе композиции по слободен избор.

Б категорија (родени 2004 и помлади)

Претселекција

 1. Eugène Bozza: Études Caprices No. 6 and 7 како едно дело или алтернативно No 12 Thème avec 5 Variations, Edition Alphonse Leduc
 2. Ryo Noda: Improvisation I for saxophone alto, Edition Alphonse Leduc
  (може да се изведе и на алт саксофон)

Натпреварувачка програма
(до 25 минути)

 1. Следната задолжителна композиција*:
  • A. Jolivet: Fantaisie – Impromptu
 2. Една композиција по избор од следните (дозволен е и избор од ставови или делови):
  • P. Itturralde: Suite Helenique
  • A. Thomys: Miniatury w roznych stylach No. VI, VIII, V
  • R. Planel: Prelude et Saltarele
  • D. Bužarovski:  Suite
  • H. Buser: Aragon
  • H. Tomasi:  Introduction et Danse
  • P-M. Dubois: Concertstück pour saxophone alto et piano
  • J. Francaix: Cinq Danses Exotiques
 3. Концерт или став од концерт или соната по избор
 4. Композиција од современ автор

Ц  категорија (родени 1998 и помлади)

Претселекција

 1.  Eugène Bozza: Études Caprices No. 6 and 7 како едно дело или алтернативно No 12 Thème avec 5 Variations, Edition Alphonse Leduc
 2. Ryo Noda: Improvisation II for saxophone alto, Edition Alphonse Leduc
  (може да се изведе и на алт саксофон)

Натпреварувачка програма
(до 30 минути)

 1. Една од следните задолжителни композиции* по избор:
  • B. Heiden: Solo for alto saxophone and piano
  • A. Desenclos: Finale од “Prelude, Cadence et Finale for Alto Saxophone and Piano”
 2. Една или повеќе композиција по избор од следните (дозволен е и избор од ставови или делови):
  • A. Glazounov: Concerto (starting with the Cadenza)
  • J. Ibert: Concertino da Camera (second and third mouvements)
  • H. Villa-Lobos: Fantaisia (soprano saxophone – first or second and third mouvements )
  • P. M. Dubois: Concerto (first movement)
  • D. Milhaud: Scaramouche
  • P. Maurice: Tableaux de Provance (No. 3, 4, 5)
  • T. Zografski: Five pieces for saxophone
  • E. Dressel: Partita (I., II., V.)
  • U. Mamlock: Rückblick
  • P. Creston: Sonata Op.19
  • W. Jacobi: Sonata
  • E. Denisov: Sonata
  • J. Feld: Sonata (soprano saxophone)
  • W. Albright: Sonata
  • F. Decruck: Sonate en Ut#
  • T. Yoshimatsu: Fuzzy Bird Sonata (first mouvement)
  • G. Bumcke: Sonata (first mouvement)
  • E. Schulhoff: Sonata (mouvements No I., III., II.)
  • B. Canev: Sonata in F for clarinet and piano (arr. for saxophone N. Dimov)
 3. Композиција од современ автор по избор (изборот ги вклучува и современите композиции од списокот под бр. 2).

*Задолжителните композиции се изведуваат на памет.