Преткатегорија (родени 2010  и помлади)

(програма до 10 минути)

 1. Две или повеќе композиции од различни епохи

А – категорија (родени 2008 и помлади)

Претселекција

 1. J. Poret: Concertino No. 1 (задолжителна композиција)*

Натпреварувачка програма

 1. V. Schelohov: Children’s concert (задолжителна композиција)*
 2. Една или повеке композиција по избор

Б – категорија(родени 2004  и помлади)

Претселекција

 1. J. Haydn: Концерт (Es- dur) II став (задолжителна композиција)*
 2. Една композиција по избор

Натпреварувачка програма

 1. J. Ed Barat: Fantasy (задолжителна композицијa)*
 2. Концерт I или II и III  став по избор
 3. Композиција од современ автор

Ц – категорија (родени 1998 и помлади)

Претселекција

 1. Една соната по избор
  • D. H. White: Sonata
  • P. Hindemith: Sonata
  • G. Bonard: Sonata
  • J. Hubeau: Sonata
  • H. Purcell: Sonata (piccolo trumpet in A)
  • G. Ph. Telemann: Sonata-Concerto (trumpet in D or piccolo in A)
  • P. M. Davies: Sonata(trumpet in D)
  • Jean Baptiste Loeilet: Sonata en Sol majeur (trompette piccolo en A)
  • B. Martinu: Sonatina
  • J. Francaix: Sonatine

Натпреварувачка програма

 1. Една од следните задолжителни композиции* по избор:
  • R. Boutry: Trompetunia
  • E. Abramjan: Концертно скерцо
 2. Еден концерт по избор:
  • A. Jolivet: Concerto
  • H. Tomasi: Concerto
  • O. Bjom: Concerto
  • A. Arutiunian: Concerto
  • J. Haydn: Concerto (B or Es trumpet)
  • J. N. Hummel: Concerto (B or Es trumpet)
  • G. Tartini: Concerto (piccolo in A)
  • L. Mozart: Concerto
  • J. Neruda: Concerto
  • V. Kazandziev: Concerto
  • R. Glier: Concerto
  • D. Buzarovski: Concerto
  • S. Vasilenko: Concerto
  • A. Pakhmutova: Concerto
 3. Виртуозна композиција по избор

*Задолжителните композиции се изведуваат на памет