Преткатегорија (родени 2010 и помлади)

(програма до 10 минути)

 1. Две или повеќе композиции од различни епохи

А – категорија (родени 2008 и помлади)

Претселекција

 1. Е. Келер: Ала мазурка (задолжителна композиција)*

Натпреварувачка програма

 1. А. Русел: Свирачи на флејта – Tityre (задолжителна композиција)*
 2. Една или повеќе композиции по избор

Б – категорија (родени 2004 и помлади)

Претселекција

 1. E. Bozza: Ноќ во планините  (задолжителна композиција)*
 2. Една композиција по избор

Натпреварувачка програма

 1. Една од задолжителните композиции* по избор:
 2. Концерт I или II и III став по избор
 3. Композиција од современ автор

Ц – категорија (родени 1998 и помлади)

Претселекција

 1. Една соната по избор:
  • J. S. Bach: Sonatas e-moll, E-dur
  • C. Ph. E. Bach: Sonata a-moll (for flute solo)
  • P. Hindemith: Sonata
  • F. Poulenc: Sonata
  • C. Reinecke: “Undine”
  • S. Prokofiev: Sonata a-moll
  • C. Franck: Sonata
  • J. Mouquet: “La flute de Pan” op.15
  • J. Rietz: Sonata g-moll
  • O. Taktakishvili: Sonata for flute and piano

Натпреварувачка програма

 1. Една од задолжителните композиции* по избор:
  • Г. Ф. Телеман: Една од 12-те Фантазии  по избор
  • Г. Коларовски: Езгија
  • Т. Зографски: Инвенција СИРИНКС за соло флејта(1954/55)
 2. Еден концерт по избор со каденца:
  • W. A. Mozart: Concerto D-Dur  K.V.314
  • W. A. Mozart: Concerto G-Dur  K.V.313
  • J. Ibert: Concerto for Flute
  • C. Reinicke: Concerto D-dur
  • K. Nilsen: Concerto
  • C. Ph. E. Bach: Concerto d-moll
  • J. J. Kvanc: G-dur
  • S. Mercadante: G-dur
  • B. Romberg: Concerto h-moll op.30 ( 17 )
  • V. Blodek: Concerto
 3. Виртуозна композиција.

*Задолжителните композиции се изведуваат на памет